دایان آلدریج: دستگاه فوتبال لیورپول

دایان آلدریج اساساً تنها در دو سال و نیم چندین لیورپول فوتبال مالی کسب درآمد سال توسط لیورپول سرمایه گذاری کرد و با این حال این مرد همیشه به یاد می آورد که به سلامتی مهم ترین افراد قبلی خود پیوسته است. مهم ترین گلزنان برنامه او. دایان آلدریج که Read more…